Groene buffer Vlijmen-Oost

Herinrichting en ontwerp

Centrumvisie en uitvoeringsprogramma Hellevoetsluis

Gedragen Ontwikkelingsvisie 2025 voor De Struytse Hoeck en omgeving.

Hoogwaardig Openbaar Vervoer busterminal Veghel

Het nieuwe busstation van Veghel is verbonden aan de nieuwe HOV-verbindingen Eindhoven-Oss en ’s-Hertogenbosch-Uden.

Omgevingsvisie Voerendaal

Intensief participatietraject, verandering gemeentelijke werkwijze en coproductie van de visie, vooruitlopend op implementatie van de Omgevingswet.

Stad Aalst, visie voorzieningen woongebied Immerzeel

Totale projectsubsidie van € 4.865.000,- toegekend door Vlaams minister van Stedenbeleid.

Centrummanagement Weert

Kwartiermakerschap voor een toekomstbestendige structuur.