Detailhandels- en binnenstadsvisie Oosterhout

Door innovatieve, gezamenlijke participatie met stakeholders zijn voor Oosterhout ingrijpende scenario’s voor de reductie van winkelmeters opgesteld.

Koopstromenonderzoek Heerlen

In dit regionale onderzoek is sterk ingezoomd op de lokale situatie en de koopkrachtuitwisseling tussen wijken.

Binnenstadsvisie en actieplan Harderwijk

De collectieve samenwerking is vormgegeven in een binnenstadsmanagement organisatie.

Haalbaarheidsanalyse 5-sterrenhotel Maastricht

Positief besluit van Gemeente Maastricht over deze ambitieuze ontwikkeling. In 2018 wordt gestart met de realisatie.

Groene buffer Vlijmen-Oost

Herinrichting en ontwerp

Centrumvisie en uitvoeringsprogramma Hellevoetsluis

Gedragen Ontwikkelingsvisie 2025 voor De Struytse Hoeck en omgeving.