Programmatische en ruimtelijke schaalsprong Alkmaar

Ontwikkelingsvisie Kanaalzone en koppeling met de Smart Town ambitie van Alkmaar.

BRO adviseert voor toekomstbestendig centrum Duiven

Uitwerking van het plan Vitaal Centrum Duiven met mogelijke ruimtelijk-functionele en marktstrategieën.

Retailvisie Krimpenerwaard stimuleert initiatieven

De juiste keuzes maken m.b.t. verzorgingsfunctie, toekomstperspectief, en samenhang tussen de verschillende regionale winkelgebieden.

Onderzoek naar toekomst warenmarkten Zeist

Op basis van het BRO advies worden de concrete mogelijkheden onderzocht voor het verzelfstandigen van de warenmarkten.

Implementatie Omgevingswet Gemeenten Cuijk, Grave en Mill en Sint Hubert

Het opgestelde Plan van Aanpak geeft richting aan de implementatie van de Omgevingswet.

Realisatie Zonneveld in Best

Best zet zich in om de eerste energieneutrale regio van Nederland te worden.