Behoefteonderzoek Amstel Businesspark

Grote behoefte aan creatieve bedrijfsruimte in de Metropoolregio Amsterdam.

Provinciale visie Utrecht met gezond verstand

Advies over de opzet en inhoud van de omgevingsvisie en het toepassen van andere instrumenten (binnen en buiten) de Omgevingswet.

Implementatieprogramma Omgevingswet Hardenberg

Uitgangspunt voor het programma is het gemeentelijke ambitieniveau, ook is een globale impactanalyse uitgevoerd.

Omgevingsvisie Gemeente Zwijndrecht

Door de gebiedsgerichte component heeft de omgevingsvisie écht nut in de praktijk.

Richtlijnen omgevingsplan Hardenberg

Uitgangspunten en ontwerpkeuzen van Gemeente Hardenberg voor het opstellen van een omgevingsplan.

Programmatische en ruimtelijke schaalsprong Alkmaar

Ontwikkelingsvisie Kanaalzone en koppeling met de Smart Town ambitie van Alkmaar.