Implementatieprogramma’s Omgevingswet Gemeenten Hardenberg en Ommen

Uitgangspunt voor de progamma's is het afzonderlijke ambitieniveau van de twee gemeenten.

Inrichtingsplan natuur dommeldal Geldrop

Inrichtingsplan voor de integratie van stad en land in het dommeldal.

Inrichtingsplan en omgevingsmanagement Middelbeers

Herinrichting als katalysator voor een levendig dorpshart.

Herontwikkeling Kasteel Oost in Eijsden

Landschappelijke visie en inrichting van de locatie.

Inventarisatie flora & fauna op 67 locaties in Nederland

Grootschalig ecologisch verantwoord na-isoleren.

Boomstructuurplan gemeente Alkmaar

Een heldere leidraad voor versterking van boomstructuren.