Implementatie Omgevingswet Gemeenten Cuijk, Grave en Mill en Sint Hubert

Het opgestelde Plan van Aanpak geeft richting aan de implementatie van de Omgevingswet.

Realisatie Zonneveld in Best

Best zet zich in om de eerste energieneutrale regio van Nederland te worden.

Retail voorzieningenstructuur Utrecht Science Park en Rijnsweerd

Gemeente Utrecht wil de deelgebieden Utrecht Science Park (USP) en Rijnsweerd beter laten aansluiten bij het centrum.

Beleidskader werklocaties Midden-Limburg

Doel van het beleidskader is balans brengen in vraag en aanbod van de werklocaties bedrijventerreinen, winkels en kantoren.

Opgaven voor de binnenstad van Dordrecht

Hoe anticiperen op nieuwe ontwikkelingen in de retail, digitalisering, ruimtelijke transformatie, mobiliteit, marketing en communicatie.

Uitgangspuntennotitie binnenstad Sneek

Ambities en ontwikkelingsmogelijkheden voor de binnenstad in beeld gebracht.