Omgevingsvisie Ermelo

Ermelo wil de kerninstrumenten van de Omgevingswet optimaal op elkaar afstemmen.

Omgevingsverordening Hardenberg

Integratie van de regels die zien op de fysieke leefomgeving uit de gemeentelijke verordeningen.

Advies instrument programma Eindhoven

Het advies geeft antwoord op de vraag hoe de huidige manier van werken met programma's aansluit bij de Omgevingswet.

Inpassingsplan net op zee Hollandse Kust

Groen licht voor inpassingsplan net op zee Hollandse kust noord en west Alpha door Raad van State.

Herstructurering en participatie Moordrecht, Zuidplas

Een integrale gebiedsontwikkeling voor wonen, werken en recreëren.

Gebiedsvisie Dijnselburg in Zeist

BRO maakte de omgevingsanalyse, gebiedsvisie en organiseerde interactieve sessies met alle leden van de participatiegroep zoals omwonenden.