Groene buffer Vlijmen-Oost

Herinrichting en ontwerp

Structuurvisie Waalre: participatietraject

De structuurvisie camper als fysieke plek om alle meningen van betrokkenen op te halen.

Studie naar schaduwwerking nieuwbouw

Ontwikkeling Hoofdstraat in Santpoort verantwoord inpassen op schaduwwerking directe omgeving.

Aanleg A15 in Helhoek, gemeente Duiven

Door een 'deksel' op de tunnelbak kan het buurtschap Helhoek behouden blijven.

Gebiedsontwikkeling glastuinbouwterrein ‘t Ven in Venlo

Structuurvisie en stedenbouwkundig plan.