Clean Energy Hubs voor Apeldoorn onderzocht

Gemeente Apeldoorn wil vaart maken in de energietransitie van de transportsector. Fossiele brandstoffen moeten plaatsmaken voor schone en duurzame energie zoals elektrisch laden, biobrandstof en groene waterstof. Met Clean Energy Hubs waar wagens kunnen laden en tanken. Hoeveel voorzieningen zijn er nodig en wat zijn hiervoor de beste plekken? BRO en Movares hebben het samen uitgezocht in een haalbaarheidsonderzoek.

Het haalbaarheidsonderzoek CEH richt zich op:
 

Toekomstige vraag naar schone energie

Allereerst is een analyse gemaakt van de huidige én toekomstige energievraag voor de vracht- en bestelwagens. Vervolgens is bepaald hoeveel laad- en vulpunten voor schone energie nodig zijn voor de transportsector.
In een aantal gesprekken zijn de wensen van aanbieders verkend. Daarbij zijn ook de knelpunten met betrekking tot locaties en vergunningen besproken.

De beste plekken voor schone energie

Met een multicriteria analyse zijn de mogelijke locaties verkend. Per locatie zijn de voor- en nadelen in beeld gebracht, en de plekken zijn onderling tegen elkaar afgewogen op het gebied van economie, natuur, milieu en ruimtelijke kwaliteiten.

Keuzes maken voor Clean Energy Hubs

In een overzicht van maatregelen en acties is aangegeven hoe Gemeente Apeldoorn de Clean Energy Hubs kan realiseren. Op het gebied van beleid, plannen, vergunningen en financiële middelen. Aan de hand van de resultaten van dit onderzoek, kan de gemeente haar koers bepalen.

    Deel deze pagina

Opdrachtgever

Gemeente Apeldoorn

Locatie

Apeldoorn

Afronding

2024

Expertises

#

Een vraag of hulp nodig?

Meer informatie?
Neem dan contact op met:
Henry de Vaan