Milieueffectrapport Attractiepark Toverland

De Commissie voor de milieueffectrapportage vindt dat het Milieueffectrapport Attractiepark Toverland de milieueffecten goed beschrijft.

The Harbour Club Amsterdam

Beleidsmatige- en ladderonderbouwing aanvullende functies The Harbour Club in Amsterdam.

Bestemmingsplan De Schatberg

BRO heeft het bestemmingsplan verzorgd, inclusief milieuonderzoeken, compensatieplan, ecologische onderzoeken en flora en fauna ontheffing.

Vakantiepark De Krim

BRO maakte de ruimtelijke onderbouwing die heeft geleid tot de omgevingsvergunning, ter vernieuwing van het zwembad.

Camping De Posthoorn

BRO heeft het bestemmingsplan opgesteld voor uitbreiding van de camping, inclusief horecafunctie en dagrecreatie.

Recreatiepark ‘t Zand

BRO heeft het hele planproces begeleid voor aanpassing van het bestemmingsplan.