Dorperpeelweg America: blijven of vertrekken?

SolarEnergyWorks wil samen met de grondeigenaren van de percelen aan de Dorperpeelweg, ten westen van de kern America (Limburg), toewerken naar een toekomstbestendig gebied. De gronden liggen in het veenweidegebied en zijn momenteel in gebruik voor de agrarische sector. De eigenaren ondervinden problemen als gevolg van de waterhuishoudkundige situatie.

P05468_visiekaart_projectblad_20230228.jpg

Integrale gebiedsontwikkeling

Voor het gebied zijn er verschillende ambities. Het Kader voor Opwekking van Duurzame Energie (KODE) van Gemeente Horst aan de Maas stuurt bijvoorbeeld aan op een energielandschap. SolarEnergyWorks wil in lijn met het voorstel van KODE de ontwikkeling van zonneweides gebruiken om tot een integrale gebiedsontwikkeling te komen. BRO is gevraagd om deze gebiedsvisie te verzorgen.

Kansen koppelen aan energielandschap

De gebiedsvisie werkt toe naar een integrale oplossing, waarbij problemen zoals natschade, verzakking van huizen en verdrogingsproblemen voor de landbouw worden opgelost. Daarnaast wordt de vraag gesteld of men nog wel op de juiste plek een agrarisch bedrijf heeft gevestigd. Gezien de beperkte uitbreidingsmogelijkheden en de waterproblemen zijn grondeigenaren geneigd om naar een andere locatie te verhuizen. En de grond te verkopen of voor natuur-, energie- en waterdoeleinden in te zetten. In de gebiedsvisie worden interessante kansen op het gebied van waterbeheer, natuurontwikkeling, landbouwtransitie en toerisme gekoppeld aan het energielandschap, om tot een juiste invulling te komen van het gebied rondom de Dorperpeelweg.

    Deel deze pagina

Opdrachtgever

Solar Energy Works

Locatie

America

Afronding

2022

Expertises

#

Een vraag of hulp nodig?

Meer informatie?
Neem dan contact op met:
Ruud Tak