Omgevingsvisie Ermelo

In het voorjaar van 2020 is Gemeente Ermelo gestart met de omgevingsvisie, het omgevingsplan en het programma. Ermelo heeft de ambitie de kerninstrumenten van de Omgevingswet optimaal op elkaar af te stemmen. BRO werkt aan deze trajecten vanuit één visie en één team.

Alle sessies zijn digitaal, zowel ambtelijk, bestuurlijk als met stakeholders en ketenpartners. Met een enquête naar inwoners in Maptionnaire is informatie op kaart opgehaald, zoals ontbrekende schakels in het wandel- en fietspadennetwerk en potentiële locaties voor woningbouw.
Bijna 1.000 inwoners hebben de enquête ‘Puzzel mee aan Ermelo’ ingevuld! Ook leerlingen van een middelbare school hebben hun input geleverd.
Voor de zomer van 2021 is het advies programma’s opgeleverd. De omgevingsvisie is begin 2022 vastgesteld: www.omgevingsvisieermelo.nl. Het omgevingsplantraject is nog in volle gang.

Contact
Susanne de Geus, senior adviseur omgevingsrecht & gebiedsvisies, susanne.de.geus@bro.nl