Ter Aar: ruimtelijke visie en centrumplan

Met als doel een toekomstbestendig winkelcentrum en het vergroten van de aantrekkingskracht, willen Gemeente Nieuwkoop en ondernemers (BIZ Ter Aar en Verenigde Ondernemers Nieuwkoop) een ruimtelijke visie en een centrumplan voor Ter Aar. De kansen zijn gelegen in het grote aanbod aan dagelijkse boodschappen en het sterke lokale ondernemersklimaat. Het centrum is echter ruim en langgerekt, waardoor het 'echte' centrumgevoel ontbreekt.

De uitdaging ligt in het compact maken van het centrum, het versterken van de verblijfskwaliteit en het verbeteren van de routing. Na een intensief proces met belanghebbenden (projectgroep, online enquête, werksessies) heeft BRO de centrumvisie uitgewerkt in tekst, beeld en scenario’s op kaart. Deze aanpak heeft geleid tot een aantrekkelijke centrumvisie met een heldere ambitie, diepgang en een doorkijk naar mogelijke fysieke ingrepen in de openbare ruimte. Het resultaat biedt houvast om samen met de verschillende partijen de uitvoering te starten.

Nienke van Gerwen, senior adviseur retail en centrummanagement, nienke.van.gerwen@bro.nl,  06 215 781 61