Richtlijnen omgevingsplan Hardenberg

Na inwerkingtreding van de Omgevingswet vormen de huidige bestemmingsplannen en andere ruimtelijke plannen samen met de zogenaamde bruidsschat en een beperkt aantal verordeningen, automatisch het eerste omgevingsplan voor Gemeente Hardenberg. Het is onhaalbaar om in één keer één volwaardig omgevingsplan Hardenberg te maken. Bij nieuwe ontwikkelingen die na de inwerkingtreding van de Omgevingswet spelen, zal daarom aanpassing van het plan noodzakelijk zijn.

De Richtlijn Omgevingsplan Hardenberg geeft de uitgangspunten en ontwerpkeuzen van Gemeente Hardenberg voor het opstellen van een omgevingsplan, ook voor initiatiefnemers van nieuwe ontwikkelingen. BRO adviseert Gemeente Hardenberg in het bepalen van de uitgangspunten en ontwerpkeuzen ten aanzien van de sturingsfilosofie en opbouw van het omgevingsplan, digitalisering, bruidsschat en proces inclusief participatie.

Contact
Jasmijn van Tilburg, senior adviseur omgevingsrecht & ruimtelijke ordening, jasmijn.van.tilburg@bro.nl