Ontwikkeling De Afhang Horst

Het dorpsrandgebied ten westen van Horst wordt ontwikkeld tot woningbouwlocatie voor ca. 600 woningen. Kenmerkend voor het gebied is het behoud van  aanwezige structuren zoals groen, water en bestaande woningen.

De planontwikkeling is medio 2000 gestart met een visie voor het gebied Horst-West. Nog steeds worden in het gebied gefaseerd woningen gebouwd voor alle doelgroepen. Voor diverse planfasen zijn stedenbouwkundig plan, beeldkwaliteitsplan en bestemmingsplan opgesteld.

Voor meer informatie: marc.oosting@bro.nl