Waalfront Nijmegen: hotspots industrieel erfgoed

Industrieel erfgoed biedt bijzondere kansen voor eigentijds wonen, werken en leisure, met een geheel eigen inrichting en sfeer. De grootschalige ontwikkellocatie Waalfront in Nijmegen was oorspronkelijk een bedrijventerrein langs de Waal. De locatie ontwikkelt zich geleidelijk tot een nieuwe stadswijk met 2.000 woningen en veel voorzieningen.

In het nieuwe centrumgebied rond het monumentale Honigcomplex is volop ruimte voor cultuur, horeca, retail en ambacht, in unieke en sfeervolle gebouwen. Het meer westelijk gelegen NYMA-terrein wordt vooral gekenmerkt door grootschalig industrieel erfgoed, met veel ruimte voor ambacht, cultuur, leisure, horeca en evenementen. NYMA neemt gedeeltelijk de 'broedplaatsfunctie' voor bedrijven over van Honig. Beide terreinen hebben naast populaire horecazaken, vooral tijdelijke gebruikers die intensief samenwerken.

BRO maakte in overleg met alle betrokkenen de onderbouwing voor de ladder voor duurzame verstedelijking. Samen met gebiedsontwikkelaars en gemeente werd de programmering van beide locaties aangescherpt en onderling afgestemd. Aanvankelijk waren het onderscheidende karakter en de onderlinge synergie van beide gebiedsplannen onvoldoende concreet. Resultaat van de afstemming was voor beide locaties een helder beeld van de kernwaarden, opties voor de invulling en de economische en maatschappelijke haalbaarheid. Daarnaast werden de behoeften en effecten op de leegstand en het regionale woon-, werk- en leefklimaat bepaald. Ook de ruimtelijk-functionele relatie en meerwaarde voor de Nijmeegse binnenstad werden benoemd.

Contact
Jan Carel Jansen Venneboer, senior adviseur retail & leisure, jcjv@bro.nl