Herstructurering en participatie Moordrecht, Zuidplas

Mozaïek Wonen wil de 50-er jaren wijk in Moordrecht herstructureren. Dit betekent dat 175 sociale huurwoningen worden gesloopt, en 185 nieuwe woningen worden gebouwd. De woningcorporatie heeft BRO opdracht gegeven het proces, de stedenbouwkundige beoordeling, de participatie en de communicatie uit te voeren.

De herstructurering betekent een integrale gebiedsontwikkeling, waarbij wonen, werken en recreëren in onderlinge samenhang worden gerealiseerd. Om alle sociale, maatschappelijke, economische en ruimtelijke ambities optimaal op elkaar af te stemmen, moeten Gemeente Zuidplas, Mozaïek Wonen en vertegenwoordigers vanuit de bewoners vanaf de start intensief met elkaar samenwerken.

BRO heeft een belangrijke rol gespeeld bij de start van het traject en de samenwerking tussen Mozaïek Wonen en Gemeente Zuidplas. Voor het stedenbouwkundig plan zijn een SWOT- en haalbaarheidsanalyse uitgevoerd. In combinatie met een sociaal plan, is een participatie- en communicatieplan opgesteld. In het vervolgtraject houden we ons bezig met de uitvoering.

Contact
Rian Vermeulen, adviseur wonen & economie, rian.vermeulen@bro.nl, 06 538 013 07