Advies instrument programma Eindhoven

BRO heeft Gemeente Eindhoven geadviseerd over het gebruik van het instrument 'programma' onder de Omgevingswet. Het advies geeft antwoord op de vraag hoe de huidige manier van werken met programma’s binnen Gemeente Eindhoven zich verhoudt tot het doel en de werking van het kerninstrument programma onder de Omgevingswet.

Daarbij is een stappenplan uitgewerkt op basis waarvan de omzetting van de huidige beleidsdocumenten naar programma’s gestructureerd kan plaatsvinden, rekening houdend met het overgangsrecht. In een aanpak is geschetst hoe in de toekomst richting kan worden gegeven aan nieuwe programma’s, niet alleen m.b.t. het proces van voorbereiding en vaststelling, maar ook aan inhoud, vormgeving, reikwijdte, participatie en monitoring.

Contact
Jasmijn van Tilburg, senior adviseur omgevingsrecht & ruimtelijke ordening, jasmijn.van.tilburg@bro.nl, 06 150 253 61