Onderzoek naar toekomst warenmarkten Zeist

De Zeister warenmarkten op donderdag en zaterdag moeten weer bijzondere trekkers worden van het vernieuwde centrum. Hun levendigheid en gelegenheid tot ontmoeten wil Zeist behouden en versterken. De noodzaak voor verbetering is enerzijds ingegeven door landelijke trends en ontwikkelingen, en anderzijds door de vernieuwing van het centrum van Zeist n.a.v. de door BRO opgestelde Retailvisie.

Voor de toekomst van de warenmarkten heeft BRO onderzoek gedaan naar het huidige functioneren, en de trends en ontwikkelingen onderzocht. Hiervoor zijn alle marktondernemers en ondernemers rondom het marktgebied ondervraagd. Daarnaast hebben interviews plaatsgevonden met Gemeente Zeist, marktmeester, marktcommissie, Stichting Marktpromotie Zeist, individuele marktondernemers, Centrale Vereniging voor de Ambulante Handel (CVAH) en de Nieuwe Centrumorganisatie. Vervolgens heeft een bijeenkomst plaatsgevonden met marktondernemers en CVAH, waarin de mogelijke organisatie- en financieringsmodellen zijn beoordeeld.

Op basis hiervan zijn concrete verbetermaatregelen en het organisatiemodel aangegeven in een beknopte notitie. De verbeterpunten voor beide markten hebben een sterke relatie met de acties en maatregelen voor het totale centrum uit de Retailvisie. De verschillende juridische modellen voor organisatie en financiering van warenmarkten zijn tegen het licht gehouden, in het kader van mogelijke verzelfstandiging. Op basis van het BRO advies worden de concrete mogelijkheden onderzocht voor het verzelfstandigen van de warenmarkten.

Voor meer informatie: Geri Wijnen, E geri.wijnen@bro.nl, M 06 148 770 74