Retail voorzieningenstructuur Utrecht Science Park en Rijnsweerd

Eén centrumgebied voor de hoogstedelijke omgeving

Het is de ambitie van Gemeente Utrecht de deelgebieden Utrecht Science Park (USP) en Rijnsweerd beter te laten aansluiten bij het centrum. De ontwikkeling van hoogstedelijke woon-, werk- en leisurevoorzieningen in Rijnsweerd kan een belangrijke schakel zijn in de verbinding. Voorzieningen voor de bezoekers van het USP, de inwoners van Rijnsweerd en de toekomstige gebruikers van het nieuwe gebied.

Voor de korte termijn ligt een concreet initiatief om bestaande kantoorlocaties te transformeren naar 2.000 - 2.500 woningen voor studenten en starters, met ca. 10.000 m² aanvullende voorzieningen zoals detailhandel, sportfaciliteiten, horeca en dienstverlening. Om dit initiatief te kunnen beoordelen wil Gemeente Utrecht inzicht in de gewenste én haalbare voorzieningen voor het hele gebied. De voorzieningen moeten in eerste instantie gericht zijn op de inwoners, studenten en werknemers in het gebied. Daarnaast moet zoveel mogelijk worden ingestoken op concentratie van de publieksgerichte voorzieningen. Aan de hand van interviews, enquêtes en ruimtelijk-economisch onderzoek heeft BRO het geschikte voorzieningenaanbod bepaald voor de korte en lange termijn.

Voor meer informatie: Geert Welten, E geert.welten@bro.nl, M 06 148 793 98.