Programmatische en ruimtelijke schaalsprong Alkmaar

In 2017 presenteerde Gemeente Alkmaar haar Omgevingsvisie 2040. In deze visie worden drie ambities genoemd, waaronder het omvormen van de Kanaalzone over een lengte van 6,5 km tot een stadsrivier die de stad verbindt.

BRO werkt voor dit gebied aan een visie op het woningbouwprogramma & -typologie en op de voorzieningenstructuur. Het gebied bestaat uit 25 deelgebieden, waar 40.000 inwoners kunnen worden gehuisvest. Dit programma kan een rol spelen in de opvang van de woningbehoefte in de Metropool Regio Amsterdam (MRA). In de visie maakt BRO ook de koppeling met de Smart Town ambitie van Alkmaar.

De verschillende sferen en woningbouwdichtheden langs het kanaal, en de transformatie-opgaven per deelgebied, vormen belangrijke deelvragen. Een essentieel aandachtspunt is aansluiting op de bestaande wegenstructuur en OV-lijnen. Centraal staat de analyse om met deze mogelijke schaalsprong een kwaliteitssprong te maken in het bestaande (binnenstedelijke) voorzieningenaanbod van Alkmaar.

Voor meer informatie: Felix Wigman, E felix.wigman@bro.nl, M 06 150 253 58