Opzetten straatmanagement Hertogstraat in Nijmegen

Samen werken aan een kleurrijke binnenstad

In 2015 heeft BRO onderzoek gedaan naar de weerbaarheid van de Nijmeegse binnenstad. Het functioneren van de hele binnenstad is in kaart gebracht. Daarnaast is ingezoomd op deelgebieden door onderscheidend karakter, uitstraling openbare ruimte en vastgoed, leegstand en bereikbaarheid & parkeren te beoordelen. Eén van deze deelgebieden was de Hertogstraat.

Op basis van de analyse kwam naar voren dat de Hertogstraat geen eigen profiel heeft en kampt met toenemende leegstand, maar dat de gevestigde horeca onderscheidend en van hoogwaardige kwaliteit is. In de nota “Binnenstad van de toekomst” is de ambitie uitgesproken het gebied sterker te profileren als culinair kwartier. Daarmee wordt ingezet op een ingrijpende kwaliteitsimpuls voor de Hertogstraat met transformatie naar verblijfs- en vestigingsgebied en een actieve aanpak van leegstand.

Begin januari 2017 is BRO aan de slag gegaan met het kwartiermaken in de Hertogstraat. Hiervoor is een straatmanager aangesteld; een bruggenbouwer tussen ondernemers, vastgoedeigenaren, bewoners, binnenstadsorganisatie en Gemeente Nijmegen. Hiervoor is subsidie verleend door Provincie Gelderland vanuit het programma SteenGoed Benutten. De straatmanager heeft transformatie en placemaking activiteiten geïnventariseerd, ontwikkeld en gerealiseerd die het verblijfs- en vestigingsklimaat in de Hertogstraat versterken. Branding, economisch functioneren, leefbaarheid en ruimtelijke kwaliteit waren hierbij belangrijk. Samenwerking was het sleutelwoord met als belangrijkste partners ondernemers, vastgoedeigenaren, bewoners, Huis voor de Binnenstad en Gemeente Nijmegen.

Voor meer informatie: Rian Vermeulen, E rian.vermeulen@bro.nl, M 06 538 013 07.