Inrichtingsplan natuur dommeldal Geldrop

Fysieke integratie van stad en land in het dommeldal

In 2017 heeft BRO de gebiedsvisie voor de Talingstraat in Geldrop uitgewerkt. Het inrichtingsplan vormt de uitwerking van de gebiedsvisie en zorgt voor een goede balans tussen natuur en recreatie. Voor de inrichtingswensen van het gebied tussen de woningbouwlocatie en de Kleine Dommel heeft Gemeente Geldrop-Mierlo met verschillende partijen gesproken. Het resultaat is het inrichtingsplan, waarin natuurlijke graslanden, bos, houtsingels, wadi’s, natuurlijke speelelementen en een brug over de Dommel een plaats hebben gekregen. Met de aanleg van de brug en padenstructuren is een fysieke verbinding gelegd tussen de nieuwe woningen met het aanliggende kasteelpark.

Voor meer informatie: ruud.tak@bro.nl