Inventarisatie flora & fauna op 67 locaties in Nederland

Grootschalig ecologisch verantwoord na-isoleren

Wooncorporatie Mooiland gaat in 2018 hun woningen energetisch renoveren. Deze woningen liggen op 67 locaties in heel Nederland. Bij de uitvoering van de werkzaamheden aan de duizenden woningen wordt rekening gehouden met de Wet Natuurbescherming beschermde soorten die van de woningen gebruikmaken. Vleermuizen kunnen bijvoorbeeld in de spouwmuren zitten, en nesten van huismussen en gierzwaluwen onder de dakpannen.

Doel van de inventarisatie is inzichtelijk maken waar deze soorten aanwezig zijn. Vervolgens kan per woning worden bepaald of voor de werkzaamheden een ontheffing nodig is. De resultaten zijn inzichtelijk weergegeven middels een unieke webviewer.

Voor meer informatie: marcel.koen@bro.nl