BRO adviseert voor toekomstbestendig centrum Duiven

Met het plan Vitaal Centrum Duiven geeft Gemeente Duiven uitvoering aan de stedenbouwkundige visie 'Een uitnodigend dorpshart'. Het plan gaat uit van een uitbreiding aan winkelruimte van 3.500 m² bruto vloeroppervlak en de bouw van woningen en appartementen.

De afgelopen jaren heeft al een deel van de nieuwe ontwikkelingen plaatsgevonden. Voor de juiste invulling van het vervolg, heeft de gemeente BRO verzocht advies te geven over de mogelijke ruimtelijk-functionele en marktstrategieën voor het centrum. Ter onderbouwing hiervan is o.a. onderzoek gedaan naar de marktbehoefte aan niet-dagelijkse detailhandel en horeca.

Daarnaast heeft BRO geadviseerd over het paraplubestemmingsplan Supermarkten Centrum Duiven, de wijze van samenwerking met marktpartijen, de juridische borging in een overeenkomst, en de voorbereiding van een tender voor de centrumontwikkeling.

Voor meer informatie: Geri Wijnen, E geri.wijnen@bro.nl, M 06 148 770 74