Boomstructuurplan gemeente Alkmaar

Een heldere leidraad voor versterking van boomstructuren

Het Boomstructuurplan van de gemeente Alkmaar uit 2010, geeft een beeld van de aanwezige en gewenste boomstructuren in de stad Alkmaar. Vanwege de fusie van Gemeenten Alkmaar, Graft-De Rijp en Schermer, moest het beschreven plangebied worden uitgebreid en het oude plan worden geactualiseerd.

Gemeente Alkmaar hecht veel waarde aan de betrokkenheid van haar inwoners bij de totstandkoming van de plannen. Gedurende het proces hebben twee participatieavonden plaatsgevonden waarbij betrokkenen input hebben geleverd en hun reactie hebben gegeven op het Boomstructuurplan. Het definitieve plan dient als leidraad voor toekomstige projecten, inrichtings- en omvormingsplannen en het beheer van de boomstructuren.

Voor meer informatie: ruud.tak@bro.nl