Uitgangspuntennotitie binnenstad Sneek

Echt samen aan de slag met de Agenda Sneek

Alvorens aan de slag te gaan met het omgevingsplan voor de binnenstad van Sneek, wilde Gemeente Súdwest-Fryslân de ambities en ontwikkelingsmogelijkheden in beeld brengen in een uitgangspuntennotitie voor de binnenstad. Met uitgangspunten voor wonen, ondernemen en verblijven. Een beknopt en krachtig document, als basis voor de praktische agenda binnenstad Sneek, in samenwerking met bewoners, ondernemers, vastgoedeigenaren en gemeente. Met de Crisis- en Herstelwet mocht Gemeente Súdwest-Fryslân vooruitlopen op de Omgevingswet en een ‘bestemmingsplan met verbrede reikwijdte’ opstellen.

Voor het opstellen van de uitgangspuntennotitie en het oprichten van een structurele binnenstadsorganisatie, is een intensief participatietraject doorlopen. Alle typen gebruikers van de binnenstad is naar hun mening gevraagd in een enquête en tijdens diverse bijeenkomsten. Het proces voor de binnenstad van Sneek heeft tevens een pilotstatus in het kader van ‘Democratic Challenge’, een experimenteer- en leerprogramma van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, gericht op vernieuwing van de lokale democratie.

Voor meer informatie: Susanne de Geus, E susanne.de.geus@bro.nl, M 06 150 253 42.