Opgaven voor de binnenstad van Dordrecht

Anticiperen op nieuwe ontwikkelingen: noodzaak voor de binnenstad

Op basis van het 'Ondernemingsplan Binnenstad' uit 1995 is in Dordrecht een groot aantal projecten uitgevoerd, die de positie van de binnenstad heeft versterkt. Echter, verandering in consumentengedrag en een hoge leegstand na de crisis, betekenen nieuwe uitdagingen voor binnensteden. Uitdagingen op het gebied van retail, digitalisering (smart city), ruimtelijke transformatie, mobiliteit, marketing en communicatie.

Het expertteam binnenstad Dordrecht bestaande uit BRO, Syntrus Achmea, TU Delft en Nijenrode Business Universiteit, kreeg van het college de opdracht de uitgangspunten te formuleren voor een nieuwe visie voor de Dordtse binnenstad. Het expertteam heeft het gemeentebestuur geadviseerd hoe te anticiperen op de huidige ontwikkelingen in de retail. Hierbij is ingegaan op nieuwe technologische ontwikkelingen en hun effecten op het consumentengedrag, met directe gevolgen voor het aanbod in de binnenstad. Dit advies is projectgericht en organisatorisch uitgewerkt, met een centrale rol voor het Platform Binnenstadsontwikkeling Dordrecht.

Voor meer informatie: Felix Wigman, E felix.wigman@bro.nl, M 06 150 253 58.