Omgevingsplan De Bulders in Heeze

Aan de zuidkant van Heeze komt een grootschalige gebiedsontwikkeling met een randweg, zodat doorgaand verkeer in de toekomst om het centrum wordt geleid. Tussen de nieuwe randweg en de bestaande kern komt woongebied De Bulders, bedoeld voor maximaal 350 woningen. Voor deze ontwikkeling is een Chw plan opgesteld, dat inmiddels is vastgesteld door de gemeenteraad.

Gekozen is voor een Chw plan vanwege de wensen voor:

  • Een langere exploitatieperiode en looptijd. De ontwikkeling van De Bulders is gebaseerd op het mogelijk maken van ontwikkelingsrechten die buiten de 10 jaarstermijn van de Wet ruimtelijke ordening vallen. In het plan is uitgegaan van een exploitatieperiode en looptijd van 20 jaar.
  • Het direct kunnen toetsen aan eisen voor ruimtelijke kwaliteit. In de regels van het plan zijn wegprofielen en regels voor beeldkwaliteit opgenomen.

Voor meer informatie: wanda.blommensteijn@bro.nl