Herontwikkeling Kasteel Oost in Eijsden

Historische kracht in een nieuw jasje

Rijksmonument Kasteel Oost in Eijsden en de bijbehorende boerderijwoning worden herontwikkeld tot een hotel met ca. 100 kamers, een restaurant en parkeervoorzieningen.
BRO heeft samen met SatijnPlus het ruimtelijk concept opgesteld voor de herontwikkeling. Het concept gaat uit van vier deelgebieden met elk hun eigen karakteristieke kwaliteiten verbonden met het aangrenzende landschap. Middels dit ruimtelijk concept is, met inspiratie uit het verleden, het nieuwe programma vormgegeven en de synergie met de natuurrijke omgeving hersteld. Zo is de voormalige gracht hergeprofileerd, wordt er aangesloten op het naastgelegen kasteelpark en is de zichtrelatie van het kasteel met de kern van Eijsden hersteld.

Voor meer informatie: ruud.tak@bro.nl