Inrichtingsplan centrum Veghel

De rode loper tussen het centrum van Veghel en het busstation

Het Stadhuisplein in Veghel is een hoofdentree van het centrum, naast de weg ligt een groot en open parkeerplein. BRO is door Gemeente Meierijstad gevraagd de openbare ruimte tussen deze weg en het parkeerterrein opnieuw in te richten.

Doel van dit inrichtingsplan was om de materialen en details van het busstation (door BRO ontworpen in 2014) door te trekken tot in het centrum van Veghel. Door het toevoegen van nieuwe boomstructuren, gebruik van dezelfde materialen en het verbreden en vergroenen van de voetpaden, is de openbare ruimte sterk verbeterd. Het busstation is ruimtelijk verbonden met het centrum van Veghel. Het open en stenige parkeerplein is door een groene omzooming en het plaatsen van bomen op het plein minder zichtbaar. Het plan is in 2017 gerealiseerd.

Voor meer informatie: michel.nelissen@bro.nl