Implementatie Omgevingswet Gemeenten Cuijk, Grave en Mill en Sint Hubert

In opdracht van de Werkorganisatie CGM (Cuijk, Grave en Mill en Sint Hubert) heeft BRO een Plan van Aanpak opgesteld voor de implementatie van de Omgevingswet. Doel hiervan is dat op het moment dat de Omgevingswet in werking treedt, ook daadwerkelijk kan worden gewerkt conform de Omgevingswet. In het Plan van Aanpak is voor elke gemeente afzonderlijk een invoeringsstrategie geformuleerd die tevens de bestuurlijke ambities in beeld brengt. Een ambtelijke werkgroep Omgevingswet houdt zich bezig met de implementatievoorbereidingen. Deze werkgroep heeft op basis van een globale impactanalyse deelprojecten gedefinieerd, die gezamenlijk het Plan van Aanpak vormen.

Het werken met het Plan van Aanpak is een groeiproces. Indien nodig vindt tijdens het doorlopen van de deelprojecten bijstelling plaats. De verschillende deelprojecten met activiteiten vormen het stappenplan gericht op tijdige implementatie van de Omgevingswet. De deelprojecten hebben betrekking op bestuurlijke of bedrijfsmatige c.q. organisatorische aspecten. Voor uitvoering van de deelprojecten is in het Plan van Aanpak de projectorganisatie benoemd.

Voor meer informatie: reinder.osinga@bro.nl