Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat A59

In het verlengde van de Langstraat

De provincie heeft de ambitie om de verkeersstroming en veiligheid aan te pakken in de Oostelijke Langstraat. Dit zal een verbeterde bereikbaarheid van gebieden grenzend aan het tracé met de A59 als centrale as, tot gevolg hebben. De ambitie gaat echter verder dan de verkeerskundige ingreep. Deze wordt gecombineerd met het verbeteren van de hoogwater-afvoerroute naar de Maas en het wegnemen van de barrière die de A59 vormt voor de ecologische zones rondom het tracé.

Deze gecombineerde ambities geven een krachtige impuls aan een integrale, toekomstbestendige verbetering van de algehele gebiedskwaliteiten in de Oostelijke Langstraat en zijn samengebracht in het project Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat.

Zie ook de herinrichting passage Baardwijkse Overlaat in Waalwijk
Zie ook de groene buffer Vlijmen-Oost

Voor meer informatie: bas.van.wetten@bro.nl