Evaluatie en koersbepaling centrummanagement 's-Hertogenbosch

In 1992 is in ‘s-Hertogenbosch het centrummanagement gestart, wat jarenlang goed heeft gefunctioneerd. Maar de agenda was nog maar mager gevuld, en het werkplan van het centrummanagement was meer reactief dan proactief. Dit terwijl de problematiek en de dynamiek in binnensteden juist fors zijn toegenomen. BRO is gevraagd het organisatiemodel van het bestaande centrummanagement te evalueren, en te onderzoeken op welke wijze een toekomstbestendige organisatiestructuur voor het centrummanagement in ’s-Hertogenbosch kon worden bereikt.

De ontwikkelingen in binnensteden noodzaken tot een nieuwe visie en strategie. De functie van de binnenstad is veranderd: centraal staan doelgerichte aankopen, recreëren, verblijven en ontmoeten. Ook trends als online, offline en beleving beïnvloeden de ontwikkelingen in de binnenstad. Daarom wil het centrummanagement ’s-Hertogenbosch komen tot een duurzame regie- en uitvoeringsorganisatie, die tevens flexibel en slagvaardig is. In een koers op hoofdlijnen zijn de ambities, doelstellingen, projecten en uitvoeringsorganisatie samengevat; de uitwerking gebeurt in samenwerking met private partners en Gemeente 's-Hertogenbosch.

Voor meer informatie: Felix Wigman, E felix.wigman@bro.nl, M 06 150 253 58.