Opzetten ondernemers- & vastgoedfonds Deventer

Samen werken aan een BIZ voor de binnenstad

Met het ‘Plan van aanpak binnenstad: Economisch hart van Deventer’ zet de binnenstad van Deventer de komende jaren in op een sterke binnenstadsorganisatie en uitvoeringsprogramma. Deventer moet het 'winkel- en horecahart' worden van Oost-Nederland. Hiervoor moet een structurele financiële basis worden gelegd. Daarom zijn in 2017 de voorbereidingen en acties uitgezet voor het oprichten van een BIZ voor de binnenstad, waarbij is gestreefd naar een structurele private bijdrage van ondernemers en vastgoedeigenaren vanaf 2018.

Voor Deventer zijn vanuit een nauwe samenwerking met Stichting Deventer Binnenstadsmanagement (SDBM) voorbereidingen getroffen voor het oprichten van een BIZ. BRO heeft geadviseerd de opdracht op te knippen in twee fasen, zodat vroegtijdig kon worden bijgestuurd wanneer na fase 1 een alternatieve strategie noodzakelijk zou blijken.

In fase 1 werden de contouren van het fonds bepaald. Deze fase is afgesloten met twee bijeenkomsten waarin op informele wijze het draagvlak en de contouren van het fonds zijn getoetst. In fase 2 zijn de contouren uitgewerkt in een businessplan, is het formele bestuurlijke traject bij de gemeente in gang gezet (opstellen verordening en samenwerkingsovereenkomst), en is het proces voor draagvlakmeting gestart.
Gelijktijdig zijn zowel een BIZ voor eigenaren als een BIZ voor ondernemers opgericht. Klik hier voor het resultaat.

Zie ook: Deventer zegt 'ja' tegen fonds voor binnenstad

Voor meer informatie: Rian Vermeulen, E rian.vermeulen@bro.nl, M 06 538 013 07.