The Harbour Club Amsterdam

Beeld: The Harbour Club

The Harbour Club (THC) is een restaurant met ca. 300 zitplaatsen, populair buitenterras en ruimte voor bedrijfsontvangsten. Het restaurant behoort tot de grootste van Amsterdam. Sinds 2012 is THC gevestigd in het Cruquiusgebied. De komende jaren vindt in dit gebied een ingrijpende stadsvernieuwing plaats. THC wil in overleg met vastgoedeigenaar Amvest haar activiteiten op de huidige locatie voortzetten en enkele aanvullende functies toevoegen. Deze zijn deels al planologisch mogelijk gemaakt en deels niet. Eén van de nieuwe functies is het realiseren van een unieke hotelaccommodatie met ca. 9 hotelkamers in 3 bestaande, te verplaatsen wijnsilo’s.

Om THC permanent te vestigen en de aanvullende functies te realiseren, is een bestemmingswijziging of nieuwe omgevingsvergunning nodig. BRO is gevraagd de ladder voor duurzame verstedelijking te doorlopen ter onderbouwing van het op te stellen bestemmingsplan. Uit de analyse van vraag en aanbod blijkt dat Amsterdam een groot restaurantaanbod heeft in vergelijking met het Nederlandse gemiddelde. Dit is één van de onderscheidende kwaliteiten als nationale en internationale aantrekkelijke toeristische en zakelijke bestemming. Bovendien bestaat zowel in kwantitatief als kwalitatief opzicht, een omvangrijke regionale behoefte aan hotels in de Metropoolregio Amsterdam. Zeker als het gaat om unieke en bijzondere concepten.

Voor meer informatie: jan.carel.janssen.venneboer@bro.nl