Studie naar schaduwwerking nieuwbouw

Het terrein van een voormalig garagebedrijf met benzinepomp aan de Hoofdstraat in Santpoort-Noord wordt herontwikkeld. Op de locatie worden tien twee-onder-één-kapwoningen gerealiseerd. Vier woningen aan de Hoofdstraat krijgen een hogere nok- en goothoogte om goed aan te sluiten op de bestaande bebouwing. De zes woningen aan de Wüstelaan worden lager, met een goothoogte van 3 meter, met een forse kap passend bij het kleinschalige karakter aan deze laan.

Het bouwinitiatief is in de ontwerpfase en is nog niet vastgelegd in een juridisch-planologisch instrument. In het kader van een zorgvuldige belangenafweging is onderzoek gedaan naar de effecten van bezonning en schaduwwerking van de geprojecteerde bouw op de belendende percelen.
De studie dient voornamelijk als communicatiemiddel naar omwonenden gedurende het ontwerpproces.

Voor meer informatie: luke.vredeveld@bro.nl