Ontwerp en inrichting Odiliapeel centrum

De schets als smeermiddel voor samenwerking en samenhang

Door een wijziging in de hoofdverkeersstructuur neemt de verkeersintensiteit aan de Oudedijk, in het centrum van Odiliapeel, af. Aan de Oudedijk wordt een nieuwe school gebouwd. Aanleiding om de ruimte tussen de nieuwe school Terra Victa, het Peelhonk en de Papaverstraat in te richten als één nieuwe openbare ruimte: het MFA-plein (Multifunctionele Accommodatie).

Samen met Megaborn heeft BRO de uitgangspunten in een krachtig ontwerp geïntegreerd, inclusief de materialen. Het ontwerp is binnen een maand na oplevering uitgevoerd, en de opmaat voor verdere herstructurering van de Oudedijk als centrum van Odiliapeel.

Voor meer informatie: michel.nelissen@bro.nl