Blurring in detailhandel, horeca en dienstverlening

Blurring is het mengen van functies zoals retail, horeca, cultuur, leisure en dienstverlening. Steeds meer ondernemers zoeken naar een unieke beleving voor hun klanten en gasten om de bezoekduur te verlengen. Zij bedenken innovatieve concepten die vaak verder gaan dan de eigen branche.

De Drank- en Horecawet (DHW) en het bestemmingsplan zijn de belangrijkste kaders waar ondernemers mee te maken krijgen. Het inpassen van nieuwe, gemengde bedrijfsmodellen in bestaande regels, levert ingewikkelde discussies op tussen ondernemers en gemeenten. Om meer helderheid te scheppen over wat wel en niet mag bij het mengen van detailhandel en horeca is een infographic gemaakt. Tegelijkertijd laat deze infographic zien hoe ondernemers en overheid de regels slimmer kunnen interpreteren. Door middel van 4 casussen is een aantal concrete situaties in beeld gebracht. Hierbij is gekozen voor de mogelijkheid die het beste past bij de betreffende casus, zonder daarbij de andere mogelijkheden die de DHW biedt uit te sluiten. Het faciliteren van blurring-concepten blijft maatwerk.

Open bijgevoegde pdf voor de infographic.

Voor meer informatie: luke.vredeveld@bro.nl