Omgevingsvisie Voerendaal

Opdracht van Gemeente Voerendaal was een integrale visie gericht op het bevorderen van een 'vitaal' Voerendaal. Vooruitlopend op de implementatie van de Omgevingwet, is de nieuwe structuurvisie opgesteld als Omgevingsvisie. Het traject van visievorming moest aansluiten bij het gedachtegoed van de Omgevingswet: meer vrijheden en uitnodigingsplanologie. BRO heeft Gemeente Voerendaal hierbij als volgt ondersteund:

  • Intensief participatietraject: gezamenlijke data analyse tijdens workshops leidde tot inzichten in de bedreigingen op de woningmarkt (overschot) en hoe de gemeente daar op wil sturen. Gespreksronden met inwoners en ondernemers gaven inzicht in de specifieke kansen en uitdagingen per kern.
  • Advisering m.b.t. verandering van de gemeentelijke werkwijze: uitnodigingsplanologie vraagt om een andere manier van werken, namelijk dienstverlening gericht op stimuleren en faciliteren van initiatieven van onderop, in plaats van primair gericht op toetsen en handhaven. Dat vraagt om andere mensen op andere plekken en het schrappen van onnodige regelgeving.
  • Coproductie van de visie: de visie is gezamenlijk tot stand gekomen.

Voor meer informatie: geri.wijnen@bro.nl