Milieueffectrapport Attractiepark Toverland

Attractiepark Toverland heeft zich de afgelopen 15 jaar ontwikkeld tot één van de grootste attractieparken van Nederland. Het attractiepark wil in de komende 10 jaar structureel doorontwikkelen tot een minimaal niveau van 1 miljoen bezoekers per jaar. Om deze ontwikkeling mogelijk te maken moest een nieuw bestemmingsplan worden opgesteld.

Gemeente Horst aan de Maas wil de milieueffecten van de ontwikkeling op voorhand goed in beeld brengen en heeft er samen met Toverland voor gekozen de m.e.r-procedure gelijk op te laten lopen met de bestemmingsplanprocedure. Het milieubelang heeft zo een volwaardige plaats gekregen in de besluitvorming. Zowel het bestemmingsplan als het MER zijn door BRO opgesteld. Het MER is getoetst door de Commissie voor de milieueffectrapportage. De Commissie voor de milieueffectrapportage vindt dat het Milieueffectrapport Attractiepark Toverland de milieueffecten goed beschrijft. Het bestemmingsplan wordt dit najaar door de gemeenteraad vastgesteld.

Voor meer informatie: corianne.verberne@bro.nl en reinder.osinga@bro.nl