Herinrichting passage Baardwijkse Overlaat in Waalwijk

Ruim baan voor cultuurhistorie

De Baardwijkse Overlaat is een eeuwenoud landschap, en flora en fauna functioneren hier optimaal. Vanwege de unieke ligging kreeg het gebied zijn betekenis als overstromingsgebied bij hoog water. Door de jaren heen zijn aan weerszijden dijken aangelegd om de woon- en leefgebieden te beschermen.

De toename van het autoverkeer vereist uitbreiding van de snelweg A59. Hierdoor moet de passage Baardwijkse Overlaat opnieuw worden ingericht. In het ontwerp van BRO zijn de nieuwe ligging van het tracé en de kunstwerken versterkend voor natuur, cultuurhistorie en landschap. De nieuwe inrichting van deze groene corridor is voor voetgangers, fietsers en automobilisten een ware belevenis.

Zie ook de gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat A59
Zie ook de groene buffer Vlijmen-Oost

Voor meer informatie: bas.van.wetten@bro.nl