Groene buffer Vlijmen-Oost

Bereikbaarheid voor natuur en verkeer staat centraal

De gezamenlijke gebiedsopgave van Gemeenten Waalwijk, Heusden en 's-Hertogenbosch en Provincie Noord-Brabant moet de doorstroming en veiligheid op de A59 verbeteren. Het aanwezige water moet veiliger worden gemaakt en de Ecologische VerbindingsZone aan de Voordijk moet worden verbeterd.

Het ontwerp van BRO biedt een oplossing waarbij de oude natuurgebieden De Biezertpolder en de Bokhovensepolder samen een nieuwe identiteit en gebruik krijgen. Een nieuwe ontsluitingsroute voor het autoverkeer zorgt voor een veilige verkeersafwikkeling. Daarnaast is een nieuwe ecologische en landschappelijke tunnel ontworpen voor de aanwezige diersoorten. De verbindingen met het Engelenmeer zijn verbeterd. Het gebied is zo ingericht dat bewoners, bezoekers en boeren het nieuwe landschap op geheel eigen wijze bestendig kunnen gebruiken en beleven.

Zie ook de gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat A59
Zie ook de herinrichting passage Baardwijkse Overlaat in Waalwijk

Voor meer informatie: bas.van.wetten@bro.nl