Gebiedsontwikkeling glastuinbouwterrein ‘t Ven in Venlo

Ruimtelijk casco voor woningbouw binnen landschapstypologie.

Structuurvisie ‘t Ven is de eerste stap naar een grootschalige gebiedsontwikkeling ten noordoosten van Venlo. Dit voormalige glastuinbouwterrein wordt sinds de schaalvergroting in de glastuinbouw niet meer gebruikt.

Uitgangspunt is een duurzame herbestemming van het gebied. Daarom combineert de structuurvisie natuurontwikkeling en natuurherstel, de aanleg van nieuw groen en het zichtbaar maken van een zeer oude Maasmeander, met een bescheiden woningbouwprogramma van, in eerste instantie, ca. 150 woningen.

Hiervoor wordt een ruimtelijk casco ontworpen, en blijven ontwikkelingsgebieden over. Voor deze gethematiseerde gebieden zijn kwalitatieve en kwantitatieve ontwikkelingskaders geformuleerd. Hierdoor ontstaat een organische gebiedsontwikkeling met flexibiliteit qua uitgifte en programmering.

Voor meer informatie: marc.oosting@bro.nl