Aanleg A15 in Helhoek, gemeente Duiven

De aanleg van de A15 in het kleinschalige gebied tussen Duiven en Zevenaar dreigt het einde te betekenen van buurtschap Helhoek. Een ‘deksel’ op de tunnelbak van de A15, onder het buurtschap door, zorgt er voor dat de verbinding met het buurtschap blijft bestaan. Door inrichting van de ontstane openbare ruimte kan tevens een kwalitatieve impuls worden gegeven aan het buurtschap.

BRO heeft van de nood een deugd gemaakt, die zowel ten goede komt aan de nieuwe weg als aan de inwoners. Door de deksel vorm te geven als autonoom element wordt de spanning gezocht tussen het bovenliggende landschap en de weg. Zowel vanaf het maaiveld als vanaf de weg vormt het de schakel tussen grootschalige infrastructuur en lokale leefomgeving.

Klik hier voor de concrete situatie in Helhoek en de relatie met ruimtelijke kwaliteit.

Voor meer informatie: bas.van.wetten@bro.nl