Supermarktstructuur Geldrop-Mierlo

De hele foodsector en zeker ook de supermarktsector zijn volop in beweging en dynamisch, zowel aan de vraag- als aanbodkant. De gemeente Geldrop-Mierlo biedt een breed palet aan supermarkten, waarvan diverse met uitbreidings- of verplaatsingsplannen. Supermarkten hebben binnen het verzorgingsgebied van Geldrop en Mierlo een belangrijke trekkersfunctie, ook voor het overige dagelijkse- en niet-dagelijkse aanbod en andere functies. Aan BRO is gevraagd een visie op te stellen van de gemeentelijke supermarktstructuur.

De kernvraag bij deze visie is of er voldoende marktruimte bestaat voor alle initiatieven en wat hiervoor de beste locaties zijn, geredeneerd vanuit de structuur. Aan de hand van een uitgebreide vraag- en aanbodanalyse zijn de uitgangspunten voor de supermarktstructuur geformuleerd.

Voor meer informatie: jan.carel.jansen.venneboer@bro.nl