Stad Aalst, visie voorzieningen woongebied Immerzeel

Stad Aalst werkt aan de vernieuwende en duurzame stadsontwikkeling Immerzeel+, een greenfield ontwikkeling ten zuidoosten van de stad. Op een totale oppervlakte van 59 ha., met een geïntegreerd landschapspark van 17 ha., biedt dit project ruimte voor 800 nieuwe woningen en is het een alternatief voor de typisch Vlaamse verkaveling. De woningen zijn bestemd voor bewoners met hoge eisen voor woning en woonomgeving. De voorzieningen worden geconcentreerd binnen enkele centra. De centrumgebieden zijn ontmoetingsplaatsen die te voet, met de fiets en per auto goed bereikbaar zijn.

Ter onderbouwing van de voorzieningenbehoeften heeft BRO het perspectief en de inpassing onderzocht voor detailhandel, horeca, zorg, onderwijs, maatschappelijke functies, cultuur, sport en ontspanning. De voorzieningenbehoeften zijn geënt op de ambities van Stad Aalst voor de vernieuwende stadsontwikkeling. De behoeften zijn ook afgestemd op de bestaande voorzieningenstructuur van Aalst en omgeving.  

De onderbouwing is onderdeel van de totale onderbouwing van het project die nodig was om in aanmerking te komen voor een projectsubsidie in het kader van stadsvernieuwing. De subsidie wordt toegekend aan sterke, goed onderbouwde projectvoorstellen die aan alle kwaliteitscriteria voldoen. Op 25 november 2016 heeft Vlaams minister van Stedenbeleid Liesbeth Homans de projectsubsidie van € 4.865.000,- toegekend aan het project Immerzeel+.

Voor meer informatie: geert.welten@bro.nl