Positionering winkelgebieden Amerstreek

Ondernemers uit de Amerstreek zijn zich bewust van de grote veranderingen in het consumentengedrag. Rabobank Amerstreek wil samen met Gemeenten Drimmelen, Geertruidenberg, Oosterhout en Provincie Noord-Brabant een handreiking doen aan ondernemers, door een analyse te laten uitvoeren naar de posities en perspectieven van de verschillende winkelgebieden in de Amerstreek. BRO is gevraagd een analyse te maken van de huidige vraag en aanbod detailhandel per gemeente en per winkelgebied. Tevens is de kooporiëntatie van consumenten onderzocht.

Aan de hand van deze analyse is per winkelgebied een actieprogramma geformuleerd. De actieprogramma’s hebben als gezamenlijke doelstelling zoveel mogelijk koopkracht binnen de Amerstreek vast te houden en perspectiefrijke winkelgebieden zodanig aantrekkelijk te maken, dat de koopkrachtafvloeiing naar aankoopplaatsen buiten de regio (ook via internet) wordt geminimaliseerd.

De actieprogramma’s zijn op hoofdlijnen geformuleerd en worden samen met ondernemerscollectieven omgezet in een uitvoeringsprogramma. Het gaat hierbij om gezamenlijk keuzes maken, prioriteiten stellen, financiering regelen en de uitvoeringsorganisatie vormgeven.

Voor meer informatie: felix.wigman@bro.nl