Recreatiepark ‘t Zand

Afbeelding: 't Zand

Recreatiepark ’t Zand is gelegen in de bossen van de gemeente Alphen-Chaam. In de bossen ligt ook een recreatieplas. Het recreatiepark wil de totale kwaliteit verbeteren, waarvoor uitbreiding met 12,6 hectare noodzakelijk is. Naast grotere staanplaatsen worden ook horeca en dagrecreatieve activiteiten toegevoegd.

Daarnaast wordt het parkeerprobleem van de recreatieplas aangepakt, en wordt het beheer van het totale gebied overgedragen aan Recreatiepark 't Zand. Het recreatiepark kan zo voldoen aan de wensen van de gasten, én meer invloed uitoefenen op het gebruik van en rondom de recreatieplas in het kader van veiligheid.

De Ecologische Hoofdstructuur (EHS) loopt door een groot deel van het uitbreidingsterrein. In de gemeente Alphen-Chaam en de gemeente Baarle-Nassau is ruimte gevonden om de benodigde EHS-compensatie te realiseren. BRO heeft, in nauwe samenwerking met Recreatiepark ‘t Zand en gemeenten Alphen-Chaam en Baarle-Nassau, het hele planproces begeleid. Het bestemmingsplan ligt op dit moment als ontwerp in procedure.