Straatmanagement Amsterdam

In het centrum van Amsterdam spelen diverse ontwikkelingen die bepalend kunnen zijn voor de invulling van de toekomstige functie en het profiel van de straatmanager. BRO is gevraagd een workshop te organiseren, bedoeld om straatmanagers in de gelegenheid te stellen aan te geven hoe zij deze ontwikkelingen zien voor hen persoonlijk, als voor het straatmanagement in het algemeen.

De volgende vragen staan centraal:

  1. Welke thema’s worden belangrijk voor het straatmanagement?
  2. Wat vraagt dat van het straatmanagement?
  3. Heeft het straatmanagement hiervoor de juiste kennis, competenties en tools in handen?

Het resultaat van de workshop is een notitie die wordt aangeboden aan de afdeling Economische Zaken van Gemeente Amsterdam, met aanbevelingen voor het verbeteren van het functioneren van het straatmanagement, met genoemde ontwikkelingen in het achterhoofd. De aanbevelingen kunnen als bouwsteen worden gebruikt voor de vormgeving van het toekomstige model waarbinnen straatmanagement wordt georganiseerd.

Voor meer informatie: nienke.van.gerwen@bro.nl