Camping De Posthoorn

Afbeelding: de Posthoorn

De wens van Camping de Posthoorn was om het aantal staanplaatsen op het kampeerterrein te vergroten. BRO heeft hiervoor het bestemmingsplan opgesteld waarmee niet alleen de ruimte en het aantal staanplaatsen is vergroot, maar ook rekening is gehouden met de belangen van derden. Het bestemmingsplan is vastgesteld, ondanks een bestaande milieucontour. Daarnaast is Camping de Posthoorn gaan functioneren als 'recreatieve poort' van de Rucphense bossen. In het bestemmingsplan is hiervoor een aparte horecafunctie vastgelegd.

BRO heeft ook het verzoek verzorgd aan Gemeente Rucphen om de camping uit te breiden met dagrecreatie. Hiermee wil de camping zich verbreden en onderscheiden in een aan trends onderhevige markt, waarin gasten variatie, comfort en beleving vragen. Dit verzoek is inmiddels door het college van burgemeester en wethouders van Gemeente Rucphen gehonoreerd.