Versmarkt Van Heinde Tilburg

Gemeente Tilburg wil haar binnenstad op ambitieuze wijze versterken, met de integratie van de verschillende deelgebieden als belangrijk doel. Nieuwe publiekstrekkers in detailhandel, horeca, cultuur en leisure zijn essentieel. Het nieuwe versmarktconcept Van Heinde, met een sterk recreatief element, heeft belangstelling voor vestiging in de binnenstad.

Voor de versmarkt zijn 2 locaties beschikbaar:

  1. ontwikkelingslocatie Spoorzone
  2. Koningsplein, aan de rand van het centrum

Voor beide locaties zijn de economische en ruimtelijk-functionele effecten in beeld gebracht. Het gaat hierbij om de meerwaarde voor het centrum en de lokale verzorgingsstructuur, en de ruimtelijke en economische effecten op de directe omgeving. Gemeente Tilburg maakt haar definitieve keuze op basis van de uitkomsten.

Voor meer informatie: jan.carel.jansen.venneboer@bro.nl